Charles de Coster
Charles de Coster (1827 – 1879)

Charles De Coster  woonde in het Franstalige deel van Brussel met een Vlaamse vader en een Waalse moeder. Hij was onderwijzer en journalist, en werd bekend van zijn verhalen over Tijl Uilenspiegel: folkloristische, maar politiek beladen verhalen over een dwaze vrijheidsstrijder die streken uithaalt tegen het bewind van de hertog van Alva tijdens de Tachtigjarige Oorlog. 
Leesuur.nl is een idee van Theo Knippenberg