Jan Arends (1925 – 1974)

Jan Arends was onder andere schoenmaker, hotelportier, broodbezorger, ijscoman en huisknecht voor hij dichter/vertaler/schrijver werd. Ook verbleef hij regelmatig in psychiatrische inrichtingen en afkickklinieken, al was hij volgens naasten minder gek dan hij zich voordeed: net als het huisknecht zijn, verschafte opname in inrichtingen hem onderdak. Dit bewogen leven vol ruzies met hospita's, alcohol en de leegte van in opbouw zijnde maatschappij na de Tweede Wereldoorlog vormen de rode draad in zijn schrijfsels, waarvoor hij uiteindelijk net niet de Multatuliprijs voor zijn oeuvre won - hij sprong uit het raam nog voor het juryrapport af was. 

http://www.cultura.nl/speel.WO_TROS_686852.html
http://www.cultura.nl/speel.WO_VPRO_696636.html
https://www.debezigebij.nl/web/Auteurs/Auteur/Jan-Arends-9.htm


Leesuur.nl is een idee van Theo Knippenberg